Türkçe Harfleri Çeviren Sql Fonksiyonu

Merhaba,
Aşağıdaki size vermiş olduğum fonksiyonun özelliği Türkçe karakterleri İngilizcesi ile düzeltmesidir.

CREATE FUNCTION DONUSTUR(@DONUSTUR VARCHAR(4000))
RETURNS VARCHAR(4000)
AS
BEGIN
SET @DONUSTUR=REPLACE(@DONUSTUR,'ş','s')
SET @DONUSTUR=REPLACE(@DONUSTUR,'Ş','S')
SET @DONUSTUR=REPLACE(@DONUSTUR,'İ','I')
SET @DONUSTUR=REPLACE(@DONUSTUR,'ı','i')
SET @DONUSTUR=REPLACE(@DONUSTUR,'Ç','C')
SET @DONUSTUR=REPLACE(@DONUSTUR,'ç','c')
SET @DONUSTUR=REPLACE(@DONUSTUR,'Ö','O')
SET @DONUSTUR=REPLACE(@DONUSTUR,'ö','o')
SET @DONUSTUR=REPLACE(@DONUSTUR,'ğ','g')
SET @DONUSTUR=REPLACE(@DONUSTUR,'Ğ','G')
SET @DONUSTUR=REPLACE(@DONUSTUR,'ü','u')
SET @DONUSTUR=REPLACE(@DONUSTUR,'Ü','U')
RETURN @DONUSTUR
END

--Test Edebilirsiniz.
DECLARE @DEGER VARCHAR(4000)
SET @DEGER= dbo.DONUSTUR(N'şİMŞÇİÜüşşŞÜÇŞİiçÇ')
PRINT(@DEGER)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir